Müəllimlər - Dərs Evi

*3377
 

Müəllimlər

Dərs Evi tədris mərkəzində yüksək akademik göstəriciləri olan və tədris olunan metodikanın tələblərinə uyğun seçilmiş istedadlı IELTS instruktorlar|müəllimləri çalışır. Müraciət edən şəxslərin yalnız 3% seçim turlarından keçmişdir və müəllimlərimiz İngiltərədə xüsusi kurslar keçərək Dərs Evində Kaplan metodologiyası əsasında Müəllim kimi çalışmağa bağlamışlar.