MBTI - Dərs Evi

*3377

Bu testin məqsədi onun nəticələrinə əsaslanaraq sizə peşənizlə müəyyənləşməyə kömək edəcək şəxsiyyət tipinizi müəyyən etməkdir. Hazırkı test 40 dəqiqə vaxtınızı ala bilər. Bu səbəbdən testi keçmək üçün göstərilən vaxtı ayıra biləcəyinizə əmin olun. Hər bir sualın bir neçə cavab variantı var. "Neytral" cavab saxlamamağa çalışın.

Bu, IQ test deyil. Burada səhv etmək mümkün deyil. Siz sadəcə olaraq xarakterinizin üstünlüklərdən hər hansı birinə nə dərəcədə uyğun olduğunu qeyd edirsiniz. Ən düzgün nəticə əldə etmək üçün mümkün qədər səmimi cavab verin.