Courses for 8th graders

Təməl kursu 8-ci sinif şagirdləri üçün şagirdlərin baza biliklərinin artırılmasına istiqamətləndirilmişdir.

Registration for the course

Təməl kursu 8-ci sinif şagirdləri üçün şagirdlərin baza biliklərinin artırılmasına istiqamətləndirilmişdir və fevral-may ayları ərzində keçirilir.

Kurs Ana dili (azərbaycan dili və rus dili), Riyaziyyat və İngilis dili fənlərini əhatə edir. Dərslər interaktiv şəkildə keçirilir və şagirdlərə ən əsas fundamental biliklər strukturlu şəkildə təqdim edilir.

Registration for the course

Fill in the following fields

Sizin üçün maraqlı ola bilər