Marina Rozenfeld

Təhsil, tədris və tədqiqat layihələri üzrə ekspert

Bir işi necə edirsənsə, hər işi o cür edirsən.

İsrail və Rusiya kimi ölkələrin təhsil sistemlərində unikal metodikalı tədris mərkəzlərinin qurulmasında, müəllimlərin yetişdirilməsində və metodiki tədris vasitələrinin hazırlanmasında aparıcı vəzifələrdə çalışmışdır.
Marina ali təhsil aldığı müddətdə paralel olaraq nüfuzlu Kaplan test hazırlığı mərkəzində təlimatçı kimi çalışmış və son 12 ildə dərs deməklə yanaşı tədris materiallarının hazırlanması, yeni təlim üsullarının tətbiq edilməsində yaxından iştirak etmişdir.