Инара Велиева

Заместитель Исполнительного директора

Təhsil aldığı dövrlərdə ən yüksək dövlət təqaüdünə layiq görülməklə yanaşı, nüfuzlu beynəlxalq neft şirkətinin də təqaüdünü qazanan İnara, Dərs Evindən öncə Procter&Gamble şirkətində rəhbər vəzifələrdə çalışmış və bir çox müvəffəqiyyətli layihələrin müəllifi kimi yadda qalmışdır.

İnsan haqları, uşaqlar, ətraf mühit, sağlamlıq və təhsil kimi məsələlərə çox ciddi yanaşır. Marketinq üzrə yüksək səviyyəli bilik və bacarığı ilə tədris mərkəzimizin əhaliyə daim daha yaxşı xidmət göstərməsini təmin etməkdə əvəzsiz rola malikdir.